Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme Vám za Váš zájem o naše služby a Vámi projevenou důvěru. Ochrana Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí má pro nás při zpracování osobních dat a při obchodních procesech vysokou prioritu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem nakládá společnost Seidel Business s.r.o., IČO: 06982255 se sídlem Svážná 114, 73552 Bohumín – Záblatí, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C74044, s Vašimi údaji a informuje o zásadách ochrany Vašeho soukromí.


Účel zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje používáme pouze k účelům, pro které nám byly sděleny a které jsme s Vaším souhlasem dohodli. Jedná se zde například o údaje pro účely poskytování služeb jako například zveřejnění volných pracovních míst, zveřejnění profilu zaměstnavatele, zveřejnění profilu uchazeče o zaměstnání, zveřejnění reklamy na pracovním portálu apod., popřípadě také údaje při plnění smlouvy a plnění právních povinností v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, zákona o archivnictví a evidenci, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.


Jaká osobní údaje zpracováváme

V případě poskytování služeb a plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracováváme následující osobní údaje: jméno, přímení, název společnosti, adresa, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, veškeré údaje nutné pro fakturaci, emailovou komunikaci, která dokládá souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Seidel Business s.r.o. se zavazuje přijímat veškerá technická a organizační opatření, tak aby zaručila zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu se zákony a závaznými právními předpisy s vyloučením možnosti neoprávněného přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Výjimku poskytnutí osobních dat tvoří například povinnost podání údajů státním orgánům, jako je např. Policie, státní úřady při provádění kontrol apod.


Poskytnutí osobních dat třetím stranám

Osobní údaje, které jste s Vašim souhlasem poskytli společnosti Seidel Business s.r.o., nebude společnost předávat třetím stranám. Výjimku tvoří pouze poskytnutí údajů třetí straně s Vaším výslovným souhlasem.

Cookies

Z důvodů zajištění správného provozu a z důvodů zlepšování našich služeb používají stránky https://prace-bohumin.cz/ takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk uživatele a neslouží k získávání osobních údajů o uživatele.

Cookies slouží například k anonymnímu vyhodnocení návštěvnosti stránek, k vyhodnocení používání a efektivity nabízeného obsahu apod. Cookies můžete kdykoliv vymazat, můžete omezit jejich ukládání v závislosti na prohlížeči nebo je můžete kompletně blokovat.

Naše webové stránky https://prace-bohumin.cz/ nevyužívají v tomto případě žádné námi vytvořené cookies. Použity jsou cookies třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Jejich použití však není možné bez Vašeho souhlasu. Rovněž cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.
Používáním naších stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu osobních dat.


Cookies třetích stran

Google Analytics

Na našich webových stránkách https://prace-bohumin.cz/ využíváme služby Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá též cookies. Více informací naleznete na této webové stránce:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

YouTube

V případě použití YouTube (cookies třetích stran) pro identifikaci v rámci YouTube sítě společnosti Google a získání statistických údajů. Bližší informace jsou dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Sklik

V případě použití služby Sklik (cookies třetích stran), cookies pro identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam a opětovné cílení reklamy, tzv. retargeting. Více informací naleznete zde: https://www.sklik.cz

Jaká máte práva?

Každý uživatel našich služeb má následující práva:

Transparentnost při zpracování dat

V případě, že jsou používána nebo vkládána osobní data, upozorňujeme na jejich způsob využití, tzn., že přesně víte, k jakým účelům jsou osobní data použita.

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel našich služeb má právo získat kdykoliv veškeré informace o tom, jaké a v jakém rozsahu jsou ukládány a zpracovávány jeho osobní údaje.

Právo na opravu

Uživatel má rovněž právo na opravu nesprávných nebo chybných dat.

Právo na výmaz

Každý uživatel má právo na vymazání veškerých jeho osobních dat. Pouze v určitých případech si z důvodu objektivní povinnosti vyhrazujeme právo dále uchovávat potřebná data, například kvůli vedení účetnictví apod.

Právo na omezení zpracovávaných dat

Každý uživatel našich služeb má právo na omezení zpracování osobních dat. O omezení dat můžete požádat emailem, který je uveden na našich stránkách.

Právo na ochranu soukromí

Každý uživatel má právo na úpravu, vymazání nebo blokování zpracovávaných dat v případě, že má dojem, že jeho data jsou zpracovávány nesprávných nebo nevhodným způsobem.

Newsletter, marketingová a obchodní sdělení

Kontaktní údaje jako je email nebo telefonní číslo mohou být použity za účelem šíření nebo propagace našich vlastních služeb, popřípadě mají sdělení pouze informativní charakter. Každý uživatel má právo tyto sdělení odmítnout. Odmítnutí nebo vypovězení zasílání sdělení je možné provést písemnou formo, tzn. emailem nebo pomocí kontaktního formuláře.

Sociální média

Facebook

Na našich webových stránkách může být integrován doplněk sociální sítě Facebook. Poskytovatelem je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Tento doplněk rozpoznáte podle loga nebo tlačítka „Sdílet“ nebo „To se mi líbí“ Přehled všech doplňků Facebooku naleznete zde:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

V případě, že navštívíte naše stránky, vytvoří doplněk přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook obdrží informaci, že jste pomocí Vaší IP adresy navštívili naše webové stránky. Jestliže jste přihlášeni do Vašeho účtu Facebooku, můžete obsah našich webových stránek slinkovat s Vaším profilem Facebooku. Tímto způsobem dokáže Facebook přiřadit návštěvu našich stránek s Vašim Facebookovým profilem.

Chtěli bychom upozornit na to, že nevlastníme informace o přenesených datech do sociální sítě Facebook a způsobů využívání těchto dat. Více informací o zacházení s osobními daty sociální sítí Facebook naleznete zde: https://cs-cz.facebook.com/policy.php

Twitter

Na naších webových stránkách může být rovněž integrován doplněk sociální sítě Twitter. Tuto službu poskytuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. V případě použití Twitteru a funkce Re-Tweet přiřadí Twitter Vámi navštívenou stránku Vašemu účtu Twitteru a zveřejní ostatním uživatelům této sociální sítě. Přitom jsou na Twitter zasílána data. Chtěli bychom upozornit na to, že nemáme informace o tom, jaká data jsou přenášena Twitteru a k jakým účelům Twitter tyto data využívá. Informace o ochraně dat této sociální sítě naleznete zde: https://twitter.com/en/privacy

Kontaktní formulář

Osobní data a informace zaslané pomocí kontaktního formuláře jsou u nás ukládány pouze za účelem zpracování Vašich dotazů, poptávek, objednávek a zodpovězení budoucích dotazů. Tato data nepředáváme třetím stranám, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Kontakt

V případě dotazů nebo žádosti o změnu nebo poskytnutí informací týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních dat:
Mgr. Jan Seidel, tel.: +420 732 735 209, email: info (zavináč) seidelbiz.com nebo pomocí webového formuláře na našich webových stránkách: https://www.seidelbiz.com

Závěr

Výše uvedené zásady o ochraně osobních údajů nabývají platnosti dne 21. 05. 2019. Společnost Seidel Business s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat a měnit.